Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation
envelope
Chapter Titles in Harry Potter and the Goblet of Fire

 

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.)

 

 

Harry Potter and the Goblet of Fire 哈利・波特与火焰杯 ハリー・ポッターと炎のゴブレット
哈利波特 火盃的考驗 Harry Potter và chiếc cốc lửa

 

1
The Riddle House 里德尔府 リドルの館
謎屋 Ngôi nhà Riddle
       
2
The Scar 伤疤 傷痕
疤痕 Vết thẹo
       
3
The Invitation 邀请 招待状
邀請 Thiệp mời
       
4
Back to the Burrow 回到陋剧 再び「隠れ穴」へ
重返洞穴屋 Trở lại trang trại Hang Sóc
       
5
Weasleys' Wizard Wheezes 韦斯莱魔法把戏 ウィーズリー W ウィザード W ウィーズ W
衛氏巫師法寶 Mánh phù thủy của nhà Weasley
       
6
The Portkey 门钥匙 移動 ポート キー
港口鑰 Khóa-cảng
       
7
Bagman and Crouch 巴格曼和克劳奇
バグマンとクラウチ
貝漫與柯羅奇 Bagman và Crouch
     
8
The Quidditch World Cup 魁地奇世界杯 クィディッチ・ワールドカップ
魁地奇世界盃 Cúp Quidditch thế giới
       
9
The Dark Mark 黑魔标记 闇の印
黑魔標記 Dấu Hiệu Đen
       
10
Mayhem at the Ministry 魔法部乱成一团 魔法省スキャンダル
魔法部大亂 Hỗn loạn ở Bộ Pháp thuật
       
11
Aboard the Hogwarts Express 登上霍格沃茨特快列车 ホグワーツ特急に乗って
登上霍格華茲特快車 Trên tàu tốc hành Hogwarts
       
12
The Triwizard Tournament 三强争霸赛 三大魔法学校対校試合 トライウィザード・トーナメント
三巫鬥法大賽 Thi đấu tam pháp thuật
       
13
Mad-Eye Moody 疯眼汉穆迪 マッド-アイ・ムーディ
瘋眼穆敵 Moody mắt điên
       
14
The Unforgivable Curses 不可饶恕咒 許されざる呪文
不赦咒 Những lời nguyền không thể tha thứ
       
15
Beauxbatons and Durmstrang 布斯巴顿和德姆斯特朗 ボーバトンとダームストラング
波巴洞與德姆蘭 Trường Beauxbatons và trường Durmstrang
       
16
The Goblet of Fire 火焰杯 炎のゴブレット
『火盃』 Chiếc cốc lửa
       
17
The Four Champions 四位勇士 四人の代表選手
四名鬥士 Vị quán quân thứ tư
       
18
The Weighing of the Wands 检测魔杖 杖調べ
檢測魔杖 Cân đũa phép
       
19
The Hungarian Horntail 匈牙利树蜂 ハンガリー・ホーンテール
匈牙利角尾龍 Rồng đuôi gai Hung-ga-ri
       
20
The First Task 第一个项目 第一の課題
第一項任務 Bài thi đầu tiên
       
21
The House-Elf Liberation Front 家养小精灵解放阵线 屋敷しもべ妖精解放前線
家庭小精靈解放陳線 Mặt trận giải phóng gia tinh
       
22
The Unexpected Task 意外的挑战 予期せぬ課題
意料之外的任務 Công tác bất ngờ
       
23
The Yule Ball 圣诞舞会 クリスマス・ダンスパーティ
耶誕舞會 Dạ vũ Giáng sinh
       
24
Rita Skeeter's Scoop 丽塔・斯基特的独家新闻 リータ・スキーターの特ダネ
麗塔・史譏的獨家報導 Tin giựt gân của Rita Skeeter
       
25
The Egg and the Eye 金蛋和魔眼 玉子と目玉
金蛋與魔眼 Cái trứng và con mắt
       
26
The Second Task 第二个项目 第二の課題
第二項任務 Bài thi thứ hai
       
27
Padfoot Returns 大脚板回来了 パッドフット帰る
獸足歸來 Chân nhồi bông trở lại
       
28
The Madness of Mr Crouch 克劳奇先生疯了 クラウチ氏の狂気
柯羅奇先生的瘋病 Cơn điên cùa ông Crouch
       
29
The Dream 噩梦
夢境 Giấc mơ
       
30
The Pensieve 冥想盆 ペンシーブ
儲思盆 Cái Tưởng ký
       
31
The Third Task 第三个项目 第三の課題
第三項任務 Bài thi thứ ba
       
32
Flesh, Blood and Bone 血,肉和骨头 骨肉そして血
肉、血和骨 Máu, thịt, và xương
       
33
The Death Eaters 食死徒 死喰い人 デス・イーター
食死人 Tử thần Thực tử
       
34
Priori Incantatem 闪回咒 直前呪文
呼呼,前咒現 Những câu thần chú từ trước tới nay
       
35
Veritaserum 吐真剂 真実薬ベリタセラム
吐真劑 Chân dược
       
36
The Parting of the Ways 分道扬镳 決別
分道揚鑣 Ngã ba đường
       
37
The Beginning 开始 始まり
開始 Bắt đầu

 

Back to Top