Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation
envelope
Chapter Titles in Harry Potter and the Order of the Phoenix

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.)

 

 

Harry Potter and the Order of the Phoenix 哈利・波特与凤凰社 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
哈利波特 鳳凰會的密令 Harry Potter và hội phượng hoàng

 

1
Dudley Demented 达力遭遇摄魂怪 襲われたダドリー
催狂達力 Dudley bị ếm
       
2
A Peck of Owls 一群猫头鹰 ふくろうのつぶて
貓頭鷹大隊 Một bầy cú
       
3
The Advance Guard 先遣警卫 先発護衛隊
保鏢駕到 Đoàn vệ sĩ tiên phong
     
4
Number Twelve, Grimmauld Place 格里莫广场12号 グリモールド・プレイス十二番地
古里某街十二號 Số mười hai, Quảng trường Grimmauld
       
5
The Order of the Phoenix 凤凰社 不死鳥の騎士団
鳳凰會 Hội Phượng hoàng
       
6
The Noble and Most Ancient House of Black 高贵的最古老的布莱克家族 高貴なる由緒正しきブラック家
布萊克老宅 Dòng họ cao quí và lâu đời nhất
       
7
The Ministry of Magic 魔法部
魔法省
魔法部 Bộ Pháp thuật
       
8
The Hearing 受审 尋問
聽審會 Phiên tòa
       
9
The Woes of Mrs Weasley 韦斯莱夫人的烦恼 ウィーズリーおばさんの嘆き
哭泣的衛斯理太太 Nỗi thống khổ của bà Weasley
       
10
Luna Lovegood 卢娜・洛夫古德 ルーナ・ラブグッド
露娜・羅古德 Luna Lovegood
       
11
The Sorting Hat's New Song 分院帽的新歌 組分け帽子の新しい歌
分類帽的新歌 Bài ca mới của cái nón phân loại
       
12
Professor Umbridge 乌姆里奇教授 アンブリッジ先生
恩不里居教授 Giáo sư Umbridge
       
13
Detention with Dolores 被多洛雷斯关禁闭 アンブリッジのあくどい罰則
血的勞動服務 Cấm túc với Dolores
       
14
Percy and Padfoot 珀西和大脚板 パーシーとパッドフット
派西和獸足 Percy và Chân Nhồi Bông
       
15
The Hogwarts High Inquisitor 霍格沃茨的高级调查官 ホグワーツ高等尋問官
霍格華茲總督察 Thanh tra tối cao trướng Hogwarts
       
16
In the Hog's Head 在猪头酒吧 ホッグズ・ヘッドで
豬頭酒吧 Trong quán Đầu Heo
       
17
Educational Decree Number Twenty-four 第二十四号教育令 教育令二十四号
教育章程第二十四條 Đạo luật Giáo dục số Hai mươi bổn
       
18
Dumbledore's Army 邓布利多军 ダンブルドア軍団
鄧不利多的軍隊 Đoàn quân Dumbledore
       
19
The Lion and the Serpent 狮子与蛇 ライオンと蛇
獅與蛇 Sư tử và rắn
       
20
Hagrid's Tale 海格的故事 ハグリッドの物語
海格說故事 Chuyện của bác Hagrid
       
21
The Eye of the Snake 蛇眼 蛇の目
以蛇之眼 Mắt rắn
       
22
St Mungo's Hospital for Magical Maladies and Injuries 圣芒戈魔法伤病医院 聖マンゴ魔法疾患障害病院
聖蒙果魔法疾病與傷害醫院 Bệnh viện Thánh Mungo Chuyên trị Thương tích và Bệnh tật Pháp thuật
       
23
Christmas on the Closed Ward 封闭病房中的圣诞节 隔離病棟のクリスマス
隔離病房的聖誕 Giáng Sinh trong phòng kín
       
24
Occlumency 大脑封闭术 閉心術
鎖心術 Bế quan bí thuật
       
25
The Beetle at Bay 无奈的甲虫 追い詰められたコガネムシ
請『蟲』入彀 Con bọ kẹt cánh
       
26
Seen and Unforeseen 梦境内外 過去と未来
看得見與看不見 Biết và không biết trước
       
27
The Centaur and the Sneak 马人和告密生 ケンタウルスと密告者
人馬與告密者 Nhân mã và chỉ điểm
       
28
Snape's Worst Memory 斯内普最痛苦的记忆 スネイプの最悪の記憶
石內卜的隱私 Ký ức tệ nhất của thầy Snape
       
29
Careers Advice 就业咨询 進路指導
就業諮詢 Cố vấn nghề nghiệp
       
30
Grawp 格洛普 グロウプ
呱啦 Grawp
       
31
OWLs O.W.Ls考试 ふ・く・ろ・う
普等巫測 Pháp sư Thường đẳng
       
32
Out of the Fire 从火中归来 炎の中から
火焰中的危機 Thoát lửa
       
33
Fight and Flight 战斗与飞行 闘争と逃走
戰鬥與落跑 Chiến đấu và đào tẩu
       
34
The Department of Mysteries 神秘事务司 神秘部
神秘部門 Sở Bảo mật
       
35
Beyond the Veil 帷幔彼岸 ベールの彼方に
紗幕外 Bên kia bức màn
       
36
The Only One He Ever Feared 他唯一害怕的人 「あの人」が恐れた唯一の人物
他唯一怕過的人 Người duy nhất hắn sợ
       
37
The Lost Prophecy 失落的预言 失われた予言
失去的預言 Lời tiên tri đã mất
       
38
The Second War Begins 第二场战争打响了 二度目の戦いへ
又要開戰啦 Cuộc chiến thứ hai bắt đầu

 

Back to Top