Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation
envelope
Chapter Titles in Harry Potter and the Deathly Hallows

 

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.)

 

 

Harry Potter and the Deathly Hallows 哈利・波特与死亡圣器 ハリー・ポッターと死の秘宝
哈利波特 死神的聖物 Harry Potter và Bảo bối Tử thần

 

1
The Dark Lord Ascending 黑魔王崛起 闇の帝王動く
黑魔王登基 Chúa tể hắc ám đang lên
       
2
In Memoriam 回忆 追悼
追思 Hồi niệm
       
3
The Dursleys Departing 德思礼一家离开 ダーズリー家去る
德思禮一家出逃 Cuộc ra đi của nhà Dursley
       
4
The Seven Potters 七个波特 七人のポッター
七個波特 Bảy Potter
       
5
Fallen Warrior 坠落的勇士 倒れた戦士
折翼戰士 Chiến binh rơi rụng
       
6
The Ghoul in Pyjamas 穿睡衣的食尸鬼 パジャマ姿の屋根裏お化け
穿睡衣的惡鬼 Con ma xó mặc đồ ngủ
       
7
The Will of Albus Dumbledore 阿不思・邓布利多的遗嘱 アルバス・ダンブルドアの遺言
鄧不利多的遺囑 Di chúc của cụ Albus Dumbledore
       
8
The Wedding 婚礼 結婚式
婚禮 Đám cưới
       
9
A Place to Hide 藏身之处 隠れ家
藏身之處 Một nơi để trốn
       
10
Kreacher's Tale 克利切的故事 クリーチャー語る
怪角的告白 Câu chuyện của Kreacher
       
11
The Bribe 贿赂 賄賂
賄賂 Quà hối lộ
       
12
Magic is Might 魔法即强权 魔法は力なり
魔法即是力量 Pháp thuật là quyền lực
       
13
The Muggle-Born Registration Commission 麻瓜出身登记委员会 マグル生まれ登録委員会
麻種審議委員會 Ủy ban đăng ký phù thủy gốc Muggle
       
14
The Thief 小偷 盗っ人
小偷 Tên trộm
       
15
The Goblin's Revenge 妖精的报复 小鬼の復讐
妖精的報復 Yêu tinh rửa hận
       
16
Godric's Hollow 戈德里克山谷 ゴドリックの谷
高錐客洞 Thung lũng Godric
       
17
Bathilda's Secret 巴希达的秘密 バチルダの秘密
芭蒂達的秘密 Bí mật Bathilda
       
18
The Life and Lies of Albus Dumbledore 阿不思・邓布利多的生平和谎言 アルバス・ダンブルドアの人生と嘘
鄧不利多的人生與謊言 Chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore
       
19
The Silver Doe 银色的牝鹿 銀色の牝鹿
銀色母鹿 Con hươu bạc
       
20
Xenophilius Lovegood 谢诺菲留斯・洛夫古德 ゼノフィリウス・ラブグッド
羅古德的家 Ông Xenophilus Lovegood
       
21
The Tale of the Three Brothers 三兄弟的传说 三人兄弟の物語
三兄弟的故事 Chuyện kể về ba anh em
       
22
The Deathly Hallows 死亡圣器 死の秘宝
死神的聖物 Những bảo bối tử thần
       
23
Malfoy Manor 马尔福庄园 マルフォイの館
馬份莊園 Phủ Malfoy
       
24
The Wandmaker 魔杖制作人 杖作り
魔杖製造師 Người chế tạo đũa phép
       
25
Shell Cottage 贝壳小屋 貝殻の家
貝殼居 Chòi đất
       
26
Gringotts 古灵阁 グリンゴッツ
古靈閣 Gringotts
       
27
The Final Hiding Place 最后的隐藏之处 最後の隠し場所
最後一個藏匿地點 Chỗ giấu cuối cùng
       
28
The Missing Mirror 丢失的镜子 鏡の片割れ
遺失的鏡子 Mảnh gương thất lạc
       
29
The Lost Diadem 失踪的冠冕 失われた髪飾り
消失的王冕 Vòng nguyệt quế đã mất
       
30
The Sacking of Severus Snape 西弗勒斯・斯内普被赶跑 セベルス・スネイプ去る
石內卜去職 Tống cổ Severus Snape
       
31
The Battle of Hogwarts 霍格沃茨的战斗 ホグワーツの戦い
霍格華茲大戰 Chiến trường Hogwarts
       
32
The Elder Wand 老魔杖 ニワトコの杖
接骨木魔杖 Cây Đũa phép Cơm nguội
       
33
The Prince's Tale “王子”的故事 プリンスの物語
王子的故事 Chuyện của Prince
       
34
The Forest Again 又见禁林 再び森へ
重返森林 Trở lại Rừng Cấm
       
35
King's Cross 国王十字车站 キングズ・クロス
王十字車站 Ngã Tư Vua
       
36
The Flaw in the Plan 百密一疏 誤算
百密一疏 Sơ hở trong kế hoạch
       
Epilogue
Nineteen Years Later 十九年后 十九年後
十九年後 Mười Chín Năm Sau

 

Back to Top