Home首页 / Previous上一个 / Next下一个
||envelope
Mongolian language directory

蒙文阅读: 2-06Mongolian Reading: 2-06

Mongolian script does not work properly on all systems or browsers. It may help to download Mongolian White Font. 有的系统和浏览器老蒙文文字显示不对。如果有问题的话,下载一下蒙古文白体

1. Mongol Bichig1. 老蒙文

(Hover cursor to see Inner Mongolian pronunciation) (光标悬停在文本上显示内蒙的口语发音)       

ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠵᠢ ᠳᠠᠭᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠣᠭᠣᠣᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠣᠭᠣᠣᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠡᠳ ᠲᠣᠩ ᠪᠠᠬᠷᠠᠬᠪᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠳᠬᠡᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠲᠣ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠲᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠣᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠪᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠢᠭ᠌ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠴᠠᠵᠤ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

xərə:, galʊ:gi: dʊ:riasǎn n

nɘgə̌n xərə: ʊlæ: ərə̌xə:r nisə̌n jabʤæ: xərə: nʊ:ri:n xʊlsǎnd xurxə̌d galʊ:nʊ:d ondǒg darʤ ur ʤʊlʤǎga:n osgǒn æmdrǎʤ bæ:na: xərə: galʊ:nʊ:di: uʤəxə̌d tʊŋ baxrǎxǎb gənə:

təgə:d xərə: o:ri:n tərxu: ondǒr mɔdni: sala:n də:r onʧin ganʧa:r æmdǎrdǎg tənu:l æmdrǎla:n togsǒʤ, otgǒn ʤʊʤa:n xʊlstæ: nʊ:rt irə̌ʤ æmdrǎxa:r bɔlɔ̌b gətə̌l xərə: joro:s nʊ:rt æmdrǎʤ uʤə:gui tʊl ʊrga: xʊlsǎn də:r tɔgtɔ̌gʤ ʧɪdsǎnguigə:r nʊ:ri:n ʊsǎnd ʊnǎʤ, sabʤ dəbsə:r ʧaʧǎʤ uxsə̌n gɘnɘ:

2. Cyrillic2. 新蒙文

Хэрээ, галууг дууриасан нь

Нэгэн хэрээ улай эрхээр нисэн явжээ. Хэрээ нуурын хулсанд хүрэхэд галуунууд өндөг дарж үр зулзагаа өсгөн амьдраж байв. Хэрээ галуунуудыг үзээд тун бахархав гэнэ ээ.

Тэгээд хэрээ өөрийн тэрхүү өндөр модны салаан дээр өнчин ганцаар амьдардаг тэнүүл амьдралаа төгсгөж, өтгөн зузаан хулстай нуурт ирэж амьдрахаар болов. Гэтэл хэрээ ерөөс нуурт амьдраж үзээгүй тул ургаа хулсан дээр тогтож чадсангүйгээр нуурын усанд унаж, саваж дэвсээр цацаж үхсэн гэнэ ээ.


3. 词汇 3. Vocab 語彙

ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ
(xeriy-e)
xərə:
хэрээ
【crow】 【乌鸦】
ᠭᠣᠠᠯᠠᠭᠣ
(ɣalaɣu)
galʊ:
галуу (注)(Note)
【goose】【雁】
ᠳᠠᠭᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠤ
(daɣuriyaxu)
dʊ:rɪjax ~ dʊ:ra:x
дууриах
【to take as an example or model, imitate】【效, 效法, 效仿, 模仿, 仿照】
ᠣᠯᠠᠢ
(ulai)
ʊlæ:
улай
【carrion, corpse of an animal】【血尸, 血体】
ᠡᠷᠢᠬᠦ
(erixü)
ərə̌x
эрэх
【to search for, look for】【寻, 找, 寻找】
ᠨᠢᠰᠬᠦ
(nisxü)
nisə̌x
нисэх
【to fly】 【飞】
ᠨᠠᠭᠣᠷ
(naɣur)
nʊ:r
нуур
【lake, pond】【湖, 泊, 沼, 池】
ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ
(xulusu)
xʊls
хулс
【rush, reed, bamboo】【芦苇, 竹】
ᠬᠦᠷᠬᠦ
(xürxü)
xurə̌x
хүрэх
【to reach, arrive at】【到, 达到】
ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ
(öndege)
ondǒg
өндөг
【egg】【蛋, 卵】
ᠳᠠᠷᠣᠬᠤ
(daruxu)
darǎx
дарах
【to sit on (an egg), press, squeeze】【孵(卵), 压, 摁, 镇】
ᠦᠷ᠎ᠡ
(ur-e)
ur
үр
【descendants】【子孙】
ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ
(ǰulǰaɣ-a)
ʤʊlʤɪg
зулзага
【fledgling, chick】【崽, 皱, 小鸟, 幼鸟】
ᠦᠰᠬᠡᠬᠦ
(ösxexü)
osgǒx
өсгөх
【(causative of ᠦᠰᠬᠦ)↓, to raise】【(ᠦᠰᠬᠦ 的使动态)↓, 培养, 培育】
ᠦᠰᠬᠦ
(ösxü)
osǒx
өсөх
【to grow, increase】【长, 发育】
ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ
(amiduraxu)
æmdrǎx
амьдрах
【to live, be alive】【生活, 生存, 过活】
ᠦᠵᠡᠬᠦ
(uǰexü)
uʤix
үзэх
【to see】【看, 瞧】
ᠲᠣᠩ
(tung ~ tong)
tʊŋ ~ tɔŋ
тун, тон
【very, extremely】【很, 非常】
ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ
(baxarxaxu)
baxǎrxǎx
бахархах (注)(Note)
【to envy, to be proud of】【羡慕, 爱慕; 自豪】
ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ
(tegeged)
təgə:d
тэгээд
【thereupon, then】【然后, 以后】
ᠦᠪᠡᠷ
(öber)
o:r
өөр
【self, own】【自己, 本身】
ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ
(tere xü)
tərxu:
тэрхүү
【the same, that very same】【正是那个】
ᠦᠨᠳᠡᠷ
(öndür)
ondǒr
өндөр
【high】【高】
ᠮᠣᠳᠣ
(modo)
mɔd
мод
【tree】【树】
ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
(salaɣ-a)
sala:
салаа
【branch, limb】【杈, 分枝, 枝杈】
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
(deger-e)
də:r
дээр
【on】【上边】
ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ
(önöčin)
onʧin
өнчин
【single, solitary】【孤, 孤单的, 孤独的】
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ
(ɣaɣčaɣar)
ganʧa:r ~ gagʧa:r
ганцаар
【solitarily】【单独地, 独自地】
ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯ
(tenügül)
tənu:l
тэнүүл
【roaming, wandering】【流浪的, 漂泊的】
ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ
(amidural)
æmdrǎl
амьдрал
【life, existence, livelihood】【生活, 生计】
ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ
(tegüsxexü)
togsgǒx
төгсгөх
【to end, finish, complete】【结束, 终结】
ᠦᠳᠬᠠᠨ
(ödxen)
otgǒn
өтгөн
【dense】【密, 茂密】
ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ
(ǰuǰaɣan)
ʤʊʤa:n
зузаан
【thick】【厚】
ᠪᠣᠯᠬᠤ
(bolxu)
bɔlɔ̌x
болох
【to become】【成为】
ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ
(getel-e)
gətə̌l
гэтэл
【but】【但, 但是】
ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ
(yerü eče)
joro:s
ерөөс
【generally, in general】【从来, 本来, 向来】
ᠲᠣᠯᠠ
(tula)
tʊl
тул
【for, for the sake of, in consequence of】【由于, 为了】
ᠣᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ
(urɣuɣ-a)
ʊrga:
ургаа
【growing】【长着的, 活着的】
ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ
(toɣtaxu)
tɔgtɔ̌x
тогтох
【to settle, become stable】【固定】
ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ
(čidaxu)
ʧɪdǎx
чадах
【to be able】【能, 可以】
ᠣᠨᠠᠬᠤ
(unaxu)
ʊnǎx
унах
【to fall】【摔, 掉, 落】
ᠰᠠᠪᠠᠬᠤ
(sabaxu)
sabǎx
савах
【to flog, beat】【拍打】
ᠳᠡᠪᠢᠬᠦ
(debixü)
dəbə̌x
дэвэх
【to flap the wings】【扇, 振翅】
ᠴᠠᠴᠠᠬᠤ
(čačaxu)
ʧаʧǎx
цацах
【to drown】【淹】
ᠦᠬᠦᠬᠦ
(üxüxü)
uxə̌x
үхэх
【to die】【死, 死亡】

4. Notes4. 备注(目前没有中文版)

ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ Chinese distinguishes clearly between 鹅 (domestic goose) and 雁 (wild goose) while English and Mongolian do not. Chinese speakers do not always realise that they are essentially the same bird and that галуу refers to both types. ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠣᠭᠣᠳgalʊ:nʊ:d / галуунууд is the plural of ᠭᠠᠯᠠᠭᠣгалуу. (回去) (Back)
ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ In IM, ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ baxǎrxǎx / бахархах means either 'to envy' or 'to be proud of'. In M, it is used only in the meaning 'to be proud of'. The normal word for 'to envy' in M is ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤata:rxǎx / атаархах (in IM meaning 'to be jealous of'.) (回去) (Back)
Back to Top